OV

De oudervereniging is primair bedoeld ter ondersteuning van het team om de teamleden geheel of gedeeltelijk te ontlasten van bepaalde activiteiten in en om de school. Bovendien kan de vereniging advies geven aan het schoolbestuur. Zo’n advies moet dan via de MR naar het bestuur verzonden worden.

Als u een of meerdere kinderen op school hebt, zult u de inzet van de OV ongetwijfeld al opgemerkt hebben. Trouwens, iedere ouder mag natuurlijk meedenken en meehelpen! De OV zal, als dat nodig is, graag een beroep op u doen.
 
Vaste activiteiten waarbij de OV het team ondersteunt
 
- het sinterklaasfeest               - kerst- en paasviering                                   
- een ouderavond                    - sportactiviteiten
- het eindfeest                          - schoolreisjes
 
Ter ondersteuning in allerlei – niet door de overheid gesubsidieerde kosten – wordt door de Oudervereniging van de ouders een bijdrage gevraagd.
Hiervan worden de uitgaven gedaan voor de bovengenoemde activiteiten. Volgens de wet behoort deze bijdrage vrijwillig te zijn, maar de commissie kan haar beslist niet missen. Wanneer ouders problemen hebben met deze bijdrage, kunnen zij contact opnemen met de penningmeester van de OV of met de directeur van KC De Ruimte.
 
De Oudervereniging en de school brengen een aantal bijdragen bij u in rekening. Hiervan krijgt u een factuur die uit een aantal kostenposten bestaat, die al of niet voor u van toepassing zijn.
Voor meer informatie over de OV, zie onze schoolgids. U kunt ook contact opnemen via ov.ruimte@jl.nu


De Oudervereniging heeft haar werkzaamheden privacy-proof en conform de geldende privacywetgeving vormgegeven. Dit is vastgelegd in het privacy statement.

Veel ouders helpen de oudervereniging bij het organiseren en begeleiden van activiteiten. Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal dingen waarvan wij u vragen om deze in acht te nemen. Klik hier voor de huisregels.

 
Samenstelling van het bestuur van de oudervereniging voor het schoolseizoen 2020/2021:

Aïcha de Moes (voorzitter)
Anne-Mieke van Leeuwen (secretaris)
Arno Maas (penningmeester)
Femke Kempkes (lid)
Denise Kingswijk (lid) 
Mable Nancy (lid)
Nienke de Bruin (lid)
Mariska van der Linden (lid)
Claudette van Oudheusden (lid)

Hedwig Overbeek (activiteiten coördinatie namens school)

 
Notulen oudervereniging
 
- Algemene leden vergadering