Onze school 3D school


KC De Ruimte is een 3D school, gericht op de onderwijsbehoeften van kinderen. 3D onderwijs is
gebaseerd op de theorie van Human Dynamics. Wij willen een school zijn, waar ieder kind zich prettig
en veilig kan voelen en zich kan ontwikkelen. Daarom werken we ook met de Kanjertraining, waarin
vertrouwen het uitgangspunt is. We werken met een fijn team, met aandacht voor elkaar en een goed
werkklimaat voor iedereen in de school.

Het woord ‘samen’ vormt de kern van het werken en de voorwaarde voor succes. Samen met het kind
wil de school:

• werken en spelen in een fijne en veilige school
• er voor zorgen dat elk kind de basisvakken goed beheerst
• de zelfstandigheid inzetten en vergroten
• op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden, ook in cultuur en creativiteit
• ontdekken hoe je op school en daarbuiten met elkaar kan leren en leven


Het team is getraind in de theorie van Human Dynamics.
De leerkrachten zorgen ervoor dat aanbod van lesstof, de instructie en de verwerking afgestemd wordt op de behoefte van de kinderen.
Zo wordt leren weer leuk voor iedereen.

Het team van KC De Ruimte kijkt naar de leerstijl van een kind. Hoe leert het kind het best en wat heeft het nodig om zich goed  te ontwikkelen? Wat is de beste plek in de klas om goed te kunnen leren? Met wie werk je het beste aan een opdracht?

Wilt u meer weten? Kijk op de volgende sites: