Onze school wordt 3D school


KC De Ruimte werkt als 3D school.
3D is gebaseerd op de theorie van Human Dynamics.
3D maakt leren leuk, 3D maakt het onderwijs effectief. 3D geeft meer kans op goede resultaten.

Uitgangspunt van de school is "Talenten kleuren kinderen".
Sommige leerlingen leren pas iets wanneer zij een goede relatie met de docent hebben en ze in een goede sfeer, liefst ook samen met anderen, kunnen werken. Anderen leren pas echt wanneer duidelijk is waarom zij iets moeten leren en wanneer zij dit in rust en stilte mogen doen, bij voorkeur eerst alleen. Ook is er een groep die bij voorkeur leert door te doen, te weten hoe iets werkt of in elkaar steekt, wat de onderlinge samenhang is. En dan wil je ook graag weten wat het praktisch nut hiervan is.Het team is getraind in de theorie van Human Dynamics.
De leerkrachten zorgen ervoor dat aanbod van lesstof, de instructie en de verwerking afgestemd wordt op de behoefte van de kinderen.
Zo wordt leren weer leuk voor iedereen.

Het team van KC De Ruimte kijkt naar de leerstijl van een kind. Hoe leert het kind het best en wat heeft het nodig om zich goed  te ontwikkelen? Wat is de beste plek in de klas om goed te kunnen leren? Met wie werk je het beste aan een opdracht?

Truus van Putten (REE) begeleidt ons in dit traject.
We betrekken ook de ouders hierin. Zij zijn immers de experts en weten het beste hoe hun kind in elkaar zit.
Tijdens ouderavonden met als thema Human Dynamics en via de nieuwsbrief worden zij meegenomen in deze ontwikkeling. Wilt u nog meer weten, kijk dan op de websites van Truus van Putten.

Wilt u meer weten? Kijk op de volgende sites: