Visie KC De Ruimte


Wij willen dat ieder kind bij ons op school gezien wordt en zich optimaal kan ontwikkelen. Wij zijn een moderne school met vernieuwend onderwijs. Op deze manier is er voor alle leerlingen een aanpak die bijdraagt aan hun ontwikkeling en passend is bij de hulpvraag.
We willen dat onze leerlingen optimaal presteren en dagen daarom niet alleen de leerlingen, maar ook het team uit.


Onze lessen worden gegeven volgens het EDI lesmodel. Door scholingsmomenten en gerichte groepsbezoeken zijn ook de leerkrachtvaardigheden bij alle leerkrachten vernieuwend en op niveau. In onze school zijn verschillende specialisten te vinden die de leerlingen zowel verrijking als herhaling kunnen bieden, zorgen voor een goede kwaliteitsstructuur en kritisch de inhoud van ons aanbod bekijken. Ook hebben we verschillende ondersteuners binnen ons team die leerlingen extra ondersteuning of extra uitdaging bieden. Zowel in de klas als in de onder- en bovenbouwhal, bieden we een rijke leeromgeving aan. De school werkt vanaf groep 1/2 met gedifferentieerde instructiemomenten en zorgt dagelijks voor verdiepings- en herhalingsstof. 


Ons pedagogisch klimaat zien wij als basis voor het onderwijs. Leerlingen ontwikkelen zich optimaal, als zij zich veilig voelen. Dit creëren wij door schoolbreed, de aanpak van Kanjertraining te hanteren. Ook is de dynamische schooldag onderdeel van onze aanpak. Door het lesaanbod te verrijken middels beweging en spel, kunnen wij het leren letterlijk in beweging brengen. De leerlingen blijven langer geconcentreerd, automatiseren de aangeboden lesstof sneller en hierdoor beklijft ons aanbod beter. 

Wij geven ons onderwijs vorm door samen met interne en externe partners in gesprek te blijven, ouders en leerlingen zijn daarin voor ons de belangrijkste schakel. Ook werken we samen met het Samenwerkingsverband uit onze regio en gerelateerde partners. We blijven kritisch op ons aanbod, de ingezette middelen en ons eigen handelen. Door te blijven reflecteren, houden we ons onderwijs en de beoogde resultaten scherp voor ogen. We doen dit samen met ouders, als partner in de opvoeding en professionals uit het onderwijs die kunnen profiteren van elkaars expertise en ondersteuning. 

Op KC De Ruimte zijn we samen in ontwikkeling en ontwikkelen we kritische, zelfstandige wereldburgers!