Kanjertraining


 
KC De Ruimte is een kanjerschool. Dat betekent dat wij via de Kanjertraining aan de sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen werken. Alle medewerkers van KC De Ruimte hebben een training gevolgd om met de Kanjertraining te mogen werken. Netty Koningen, onze kanjercoördinator, heeft één dag in de week beschikbaar om ons te ondersteunen bij deze methode.


Wat is de Kanjertraining?
De Kanjertraining richt zich op menselijke waarden, zoals liefde,vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Het herinnert een kind aan het verlangen een goed mens te zijn.
Als school en ouders geven we hierin het goede voorbeeld. Zo kan een kinder echtheid ontwikkelen in positieve zin.: “Durf te leven, hou van het leven! Durf blij te zijn!”

De Kanjertraining werkt vanuit vijf uitgangspunten:
1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand lacht uit
4. Niemand speelt de baas
5. Niemand blijft zielig

De Kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind.
De training richt zich op alle situaties die een kind in het dagelijks leven tegenkomt op school, thuis, of de sportvereniging. 
Via verhalen, lessen, spel en uitspelen van situaties ontwikkelen de kinderen zich tot echte ‘kanjers’.

Het doel van de Kanjertraining is:Uiteindelijk ontvangen de kinderen een Kanjerdiploma. 
Daarop staat het volgende gedicht:


Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot,
dan doe ik niet mee
Ik gedraag me als een kanjer
Want ik ben een kanjer


Wij werken op KC De Ruimte met het Sociale Veiligheid Protocol van de Kanjertraining. Hierin worden de begrippen en aanpak van de Kanjertraining duidelijk uitgelegd.
Binnen de stichting Jong Leren houden wij ons allemaal aan het gedrag- en pestprotocol. Het protocol van de kanjertraining is hier een uitwerking van.