Bestuur


Onze school is onderdeel van Jongleren, stichting voor confessioneel onderwijs.  Deze stichting is ontstaan op 1 januari 2016  door een bestuurlijke fusie van VPCO De Basis en Stichting De La Salle.

De kernwaarden van de stichting zijn  gevormd vanuit de christelijke traditie en terug te vinden in het onderwijs van de scholen die tot de stichting behoren:
Liefde
Respect
Verantwoordelijkheid
Betrouwbaarheid
Geborgenheid

Bij Jong Leren streven we naar onderwijs waar we trots op kunnen zijn. Kinderen  hebben scholen nodig met hoge ambities, heldere doelen en gemotiveerde leraren, die transparant verantwoording afleggen over resultaten in het onderwijs.
Dat betekent: opbrengstgericht werken.

Het bestuur, bestaande uit Sytske Feenstra, Paul Bronstring en John van Veen ondersteunt de scholen om goed schoolbeleid te kunnen aken en uit te voeren.
Het bestuur benut zijn contacten in de bestuurlijke omgeving om de ontwikkeling van het onderwijs in de scholen te bevorderen.
Het bestuur bevordert de samenwerking met andere schoolbesturen en instanties. Het bestuur regelt dat ouders een uitgebalanceerde invloed kunnen hebben op beslissingen omtrent onderwijs en leren van de kinderen.

Contactgegevens

Stichting Jong Leren
Cruquiusweg 42
2103 LT Heemstede
Tel: 023 5298988
Postadres
Postbus 320
2100 AH Heemstede
e-mailadres: info@jl.nu