Roosters


Schooltijden continurooster                        

We werken alle dagen van 8.30 tot 14.15 uur.
Alle kinderen eten dan op school en nemen zelf een lunchpakket mee.
 
Kenmerk van onze school is dat we graag op tijd aan ons werk beginnen.
Te laat komen werkt erg storend. Vandaar ons verzoek om eraan mee te werken dat de kinderen ’s morgens om 08.30 uur in het lokaal aanwezig zijn. Bij ziekte of doktersbezoek, etc., graag even telefonisch doorgeven voor 08.30 uur. 
Ook willen we graag dat wegbrengende ouders op tijd, dus direct wanneer de bel gaat, de school verlaten.

Vakanties

De vakanties voor het schooljaar 2021-2022 zijn:
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

 
Herfstvakantie 12 t/m 16 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari
Goede vrijdag 2 april
Tweede Paasdag 5 april
April/Meivakantie 26 april t/m 7 mei
Hemelvaartsdag + vrijdag extra vrij 13 en 14 mei
Pinksteren 21 mei t/m 24 mei
Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus
Extra vrije dagen
10 september          extra vrij alleen voor de groepen 1 t/m 4
11 september          studiedag team
7 december              extra vrij alleen voor de groepen 1 t/m 4
4 januari                    studiedag team
18 februari                extra vrij alleen voor de groepen 1 t/m 4
19 februari                studiedag team
1 april                        studiedag team
6 april                        extra vrij alleen voor de groepen 1 t/m 4
12 mei                       studiedag team